Utleie

Det er mulig å leie kinosalen (inkludert det kinotekniske utstyret) til foredrag, kurs og lignende - med eller uten personell.

I tillegg administrerer kinoen utleie av klubblokalet (også kjent som jazz-klubben), som ligger i etasjen under kinoen. Dette lokalet brukes vanligvis til jazz-konserter, korøvinger og ungdomsarena, men det er ledig kapasitet til å ta i mot leietakere ut over denne bruken.

Forespørsel om utleie, priser og betingelser kan rettes til:

Rune.Larsen@gran.kommune.no

_
_
_